POZNAJ| ODETCHNIJ| ZAMIESZKAJ| ODPOCZNIJ

UROKI ŻYCIA ZA MIASTEM| CZYSTYM POWIETRZEM BEZ SMOGU| NA KAMERALNYM OSIEDLU| W CICHEJ, PRZYJAZNEJ OKOLICY

Jakie są perspektywy rozwoju okolic osady?

Okolice Osady Kunice posiadają bardzo dobre perspektywy rozwoju. W przypadku Dobczyc, które należą do powiaty myślenickiego, tamtejsza strategia rozwoju zakłada przede wszystkim rozbudowę infrastruktury turystycznej, skupionej głównie wokół Zalewu Dobczyckiego. Jednym z priorytetów, realizowanych również dzięki dotacjom unijnym, jest budowa odpowiedniej liczby lokalnych dróg, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy Dobczycką Strefą Przemysłową a małopolskimi uczelniami, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu jakości wykonywanych usług. Należące do powiatu wielickiego Kunice również mają bardzo dobre perspektywy. Przede wszystkim warto wiedzieć, że największym atutem tutejszych terenów jest czyste środowisko, co ma bezpośrednie przełożenie na ekologiczną produkcję rolną oraz wciąż rozwijającą się infrastrukturę turystyczną, przyciągającą każdego roku wielkomiejskich turystów spragnionych ciszy i spokoju. Nie jest również tajemnicą, że w powiecie wielickim osiedla się coraz więcej przedstawicieli krakowskiej klasy średniej, dzięki czemu poziom lokalnych usług wciąż rośnie, zarówno w przypadku przedsiębiorstw handlowych, jak i placówek edukacyjnych czy kulturalnych. Warto przy tym pamiętać, że przeprowadzona niedawno modernizacja istniejącej infrastruktury energetycznej oraz sanitarnej daje bardzo duże możliwości dla nowych przedsiębiorców, działających zarówno w sektorze przemysłowym, jak i handlowo-usługowym.