POZNAJ| ODETCHNIJ| ZAMIESZKAJ| ODPOCZNIJ

UROKI ŻYCIA ZA MIASTEM| CZYSTYM POWIETRZEM BEZ SMOGU| NA KAMERALNYM OSIEDLU| W CICHEJ, PRZYJAZNEJ OKOLICY

Jak bardzo szkodliwy jest dla nas smog?

Mieszkańcy dużych miast często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak szkodliwym dla ich zdrowia zjawiskiem jest miejski smog. Liczne statystyki podają bowiem, że tego rodzaju zanieczyszczenie środowiska silnie oddziałuje na stopniowe, jednak konsekwentne zmniejszanie się przyrostu naturalnego.

Mówi się nawet, że smog jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do powstawania tak licznych dzisiaj chorób cywilizacyjnych. Szczególnie niebezpieczną odmianą jest tutaj tak zwany smog elektromagnetyczny, który stanowi potężne źródło tworzenia się alergii, a także chorób nowotworowych. W wyniku jego oddziaływania znacząco spada immunologiczna odporność organizmu, co zwiastuje duże prawdopodobieństwo tego, że w kolejnych 10 latach współczynnik zachorowań na nowotwory niebezpiecznie wzrośnie.

Dla dokładniejszego pokazania tego jak bardzo szkodliwy może być dla nas smog, warto posłużyć się konkretnym przykładem z przeszłości. Otóż, data 17.01.1979 roku zapisała się w pamięci Niemców jako tak zwany „czarny dzień”. To właśnie wtedy został zanotowany poważny sygnał alarmowy dotyczący bardzo niekorzystnego stanu powietrza. Wydano nakaz zatrzymania wszelkich pojazdów, które są jednym z głównych przyczyn powstawania smogu, zarządzono też, aby wszystkie osoby cierpiące na astmę, czy też dolegliwości związane z układem krążenia zostały tego dnia w domu. Wszystko dlatego, że kumulacja zanieczyszczeń w powietrzu (smog) stała się w tamtym momencie szczególnie niebezpieczna dla wszystkich żywych organizmów.