POZNAJ| ODETCHNIJ| ZAMIESZKAJ| ODPOCZNIJ

UROKI ŻYCIA ZA MIASTEM| CZYSTYM POWIETRZEM BEZ SMOGU| NA KAMERALNYM OSIEDLU| W CICHEJ, PRZYJAZNEJ OKOLICY

Czym są mostki termiczne?

Straty ciepła, zawilgocenie pomieszczeń, pojawienie się pleśni – to bardzo niepożądane skutki powstawania mostków termicznych. Czym jest to zjawisko? Jak i gdzie powstaje? Czy można mu zapobiec?

Mostek termiczny – co to jest?

Mostek termiczny to miejsca w budowli, przez które w niekontrolowany sposób „ucieka“ z budynku ciepło. Przy różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz, dochodzi do wychłodzenia przegrody budowlanej. Mostki termiczne powstają najczęściej w wieńcach, nadprożach, ścianach piwnic, miejscach obsadzania okien, połączeniach dachu z ścianami zewnętrznymi oraz balkonu ze stropem.

Skutki powstania mostków termicznych

Mostki termiczne mają na budynek bardzo negatywny wpływ. Przyczyniają się do zawilgocenia budowli, a w konsekwencji do powstania pleśni, szkodliwych dla konstrukcji budynku oraz zdrowia. Ze względu na mostki dochodzi również do utraty ciepła, a tym samym do strat energetycznych.

Jak zapobiec?

Skuteczne usunięcie mostka termicznego jest stosunkowo trudne, a w skrajnych przypadkach wręcz niewykonalne. Dlatego już podczas projektowania warto zwrócić uwagę na lokalizacje, w których mogą powstać mostki termiczne. W niektórych przypadkach, na przykład w miejscu osadzenia balkonu, nie możemy całkowicie uniknąć ich powstania, ale odpowiedni projekt i budowa pozwala zmniejszyć straty ciepła.

Istnieją także systemy, które umożliwiają budowę ciepłych budynków, bez mostków termicznych. Metody na likwidację mostków termicznych to na przykład zastąpienie tradycyjnych balkonów konstrukcją wiszącą lub samonośną, utrzymanie ciągłości izolacji czy też naprawa spękań na elewacji.